Guaido gaat opstand beginnen volgens VS Regime-Change handleiding


photo: Alexcocopro

Vertaling van een artikel van Whitney Webb1 (mintpressnews, 29 maart 2019)

Juan Guaidó, de zelfbenoemde ‘interim-president van Venezuela’ die wordt gesteund door de regering van de Verenigde Staten, heeft onlangs ‘tactische acties’ aangekondigd die door zijn aanhangers zullen worden uitgevoerd vanaf 6 april als onderdeel van “Operation Freedom“, een zogenaamde grassroots poging om de Venezolaanse president Nicolás Maduro omver te werpen.

Die operatie zal volgens Guaidó geleid worden door “Freedom and Aid Committees” die op hun beurt “freedom cells” in het hele land oprichten – “cellen” die in actie komen wanneer Guaidó het signaal geeft op 6 april en een grootschalig protest van de gemeenschap lanceert . Guaidó’s plan houdt in dat het Venezolaanse leger zijn kant kiest, maar zijn gehamer op het feit dat “alle opties nog op tafel liggen” (d.w.z. buitenlandse militaire interventie) onthult zijn ongeduld met het leger, dat trouw bleef aan Maduro gedurende Guaidó’s “interim presidentschap.”

Op 6 april vinden de eerste tactische acties van de #OperaciónLibertad plaats in het hele land. Die dag moeten we klaar zijn, voorbereid en georganiseerd, met de comité’s voor Hulp en Vrijheid reeds gevormd.

De redding van Venezuela ligt in onze handen!

!#VamosOperaciónLibertad pic.twitter.com/V20vpocV4w

Juan Guaidó (@jguaido) March 27, 2019

Echter, een document vrijgegeven door het Amerikaanse ‘Agency for International Development’ (USAID) in februari en vorige maand benadrukt in een reportage van DEVEX, wijdt uit over de oprichting van netwerken van kleine teams, of cellen, die zouden opereren op een manier die zeer vergelijkbaar met wat Guaidó beschrijft in zijn plan voor “operatie Freedom.”

Gezien het feit dat Guaidó werd opgeleid door een groep gefinancierd door een zusterorganisatie van USAID, de ‘National Endowment for Democracy’ (NED) – en bekend is dat hij zijn marsorders krijgt van Washington, met inbegrip van zijn zelfbenoeming als “interim-president” en zijn terugkeer naar Venezuela naar aanleiding van de “humanitaire hulp” confrontatie – is het waard te overwegen dat dit USAID document goed kan dienen als een routekaart voor de komende en door Guaidó geleide “tactische acties” die “operatie Freedom” zal inhouden.

RED Teams

Het 75-pagina document getiteld “Rapid Expeditionary Development (RED) Teams: Eisen en haalbaarheidsonderzoek”, werd opgesteld voor het Amerikaanse ‘Global Development Lab’, een tak van USAID. Het was geschreven als onderdeel van een poging om het “wijdverbreide gevoel” onder de vele militaire, inlichtingen en ontwikkelingsfunctionarissen, die de auteurs van het rapport geïnterviewd hebben, “dat het USG [U.S. Government] hopeloos slecht presteert in niet-tolerante en weigerachtige omgevingen”, waaronder Venezuela. Opvallend was dat sommige van de functionarissen op het gebied van leger, inlichtingen en ontwikkeling, geïnterviewd door de auteurs van het rapport, ervaring hadden met het werken in een geheime hoedanigheid in Venezuela.

De aanpak die in dit rapport wordt voorgesteld, houdt in dat er teams voor ‘rapid expeditionary development’ (RED) worden opgericht, die “als teams van twee personen worden ingezet en worden geplaatst bij ‘niet-traditionele’ USAID-partners die een mix van offensieve, defensieve en stabiliteitsoperaties uitvoeren in extreme omstandigheden. “Het rapport merkt later op dat deze” niet-traditionele “partners US Special Forces (SF) en de CIA zijn.

In het rapport staat verder dat “RED Teamleden katalytische actoren zouden zijn, die ontwikkelingsactiviteiten verrichten samen met lokale gemeenschappen en samenwerken met partners van diverse diensten.” Verder wordt gesteld dat “voor ogen staat dat de belangrijkste bekwaamheid van voorgestelde RED Team-ontwikkelingsfunctionarissen de sociale bewegingstheorie (SMT) zou zijn” en dat “RED Teamleden ‘super wegbereiders’ zouden zijn”, die situaties op het terrein zouden observeren en onmiddellijk zouden reageren door kleinschalige activiteiten te plannen, financieren en implementeren.”

Met andere woorden, deze teams van gecombineerd inlichtingen, militair en/of “democratie bevorderend” personeel zouden werken als “super wegbereiders” van “kleinschalige activiteiten gericht op de “sociale bewegings theorie” en mobilisatie van de gemeenschap, zoals het mobiliseren van protesten.

Het gedecentraliseerde karakter van RED teams en hun focus op het construeren van “sociale bewegingen” en “mobilisaties” is zeer vergelijkbaar met het Guaidó plan voor “Operatie Vrijheid.” Operatie Vrijheid begint met “Vrijheids- en Hulpcomités” die gedecentraliseerde “vrijheidscellen” cultiveren in het hele land en die massa’s mobiliseren wanneer Guaidó het startsein geeft op 6 april. Het uiteindelijke doel van Operatie Vrijheid is om die door “vrijheidscellen” gegenereerde protesten samen te laten komen bij het presidentiële paleis van Venezuela, waar Nicolás Maduro zetelt. Gezien Guaidó’s gebrek aan momentum en populariteit in Venezuela, lijkt het zeer waarschijnlijk dat de “katalytische acteurs” van de Amerikaanse regering een belangrijk onderdeel kunnen zijn van het aanstaande plan om Maduro omver te werpen over iets meer dan een week.

Bovendien, een aanhangsel opgenomen in het rapport stelt dat RED teamleden, naast het feit dat ze opgeleid zijn in de sociale bewegingstheorie en gemeenschapsmobilisatietechnieken, ook zouden worden opgeleid in “wapens hanteren en gebruiken”, wat suggereert dat hun rol als ” katalytische acteurs “ook betrekking kan hebben op Maidan-achtig gedrag. Dit is een uitgesproken mogelijkheid die door de claim van het rapport wordt opgevoerd dat de RED teamleden zijn opgeleid in het gebruik van zowel “offensieve” als “verdedigings” wapens.

Daarnaast staat in een ander aanhangsel dat RED teamleden zouden helpen om “medestanders te identificeren en kleine hoeveelheden contant geld te mobiliseren om een ingekochte relatie met de gemeenschap tot stand te brengen – d.w.z. Steekpenningen – en zouden vooral de CIA van dienst zijn door het aanbieden van een manier om “heimelijke actie te veranderen in activiteiten voor de gemeenschap.”

De adem van Bolsonaro in zijn nek

Ook het oproepen van het spookbeeld van een link naar Venezuela is het feit dat in het document Brazilië wordt voorgesteld als een mogelijke locatie voor een RED Team-pilot (test) studie. Verscheidene van de geïnterviewden in het rapport beweerden dat “Zuid-Amerikaanse landen rijp waren voor pilots” van het RED Team-programma, eraan toevoegend dat “deze [landen] ‘under-reported, low-profile, idiot-proof’ locaties waren, waar civiele toegang van de USG vrijwel onbelemmerd plaatsvindt door DS [Diplomatic Security] en waar er een positieve Amerikaanse relatie is met de gastregering.”

In januari heeft Brazilië Jair Bolsonaro als president ingewijd, een fascist die de intentie heeft om het land op één lijn te brengen met de belangen van Washington. Tijdens het recente bezoek van Bolsonaro aan Washington werd hij de eerste president van dat land die het hoofdkantoor van de CIA in Langley, Virginia, bezocht. President Donald Trump zei tijdens zijn ontmoeting met Bolsonaro: “We hebben een geweldige alliantie met Brazilië – beter dan ooit tevoren” en sprak zich uit voor toetreding van Brazilië tot de NAVO.

Hoewel Bolsonaro’s regering eind februari heeft beweerd dat het de VS niet zou toestaan ​​om een ​​militaire interventie vanuit haar grondgebied te lanceren, zei Bolsonaro’s zoon, Eduardo Bolsonaro – een adviseur van zijn vader en een Braziliaans congreslid vorige week dat “gebruik van geweld noodzakelijk zal zijn” in Venezuela “op een gegeven moment” en in navolging van de Trumpregering voegde hij eraan toe dat “alle opties op tafel liggen”. Als de regering van Bolsonaro het “gebruik van geweld” toestaat, maar niet per se een volledige buitenlandse militaire interventie, suggereert ze door de nauwe banden met de Trump-regering en de CIA dat geheime acties, zoals die uitgevoerd door de beoogde RED-teams, een duidelijke mogelijkheid zijn.

Frontier Design Group

Het RED Team-rapport is geschreven door leden van de ‘Frontier Design Group’ (FDG) voor USAID’s Global Development Lab. FDG is een nationale beveiligingscontractant en de doelstelling op zijn website is erg onthullend:

Sinds onze oprichting richtte Frontier zich op de uitdagingen en kansen met betrekking tot de ‘3D’s’ van ‘Defense, Development and Diplomacy’ en kritieke snijpunten met de inlichtingengemeenschap. Ons werk richt zich op de slechte en soms overlappende probleemreeksen van kwetsbaarheid, gewelddadig extremisme, terrorisme, burgeroorlog en oproer. Ons werk aan deze complexe kwesties omvatte projecten met de Amerikaanse ministeries van staat en defensie, USAID, het National Counterterrorism Center en het Amerikaanse Institute of Peace. “

FDG verklaart op zijn website dat het ook regelmatig werkt voor de Raad voor buitenlandse betrekkingen en de Omidyar groep – die wordt beheerd door Pierre Omidyar, een miljardair met sterke banden met Amerikaanse nationale veiligheidsinstellingen die het voorwerp waren van een recente serie op MintPress. Volgens de journalist Tim Shorrock, die het document in een recent onderzoek vermeldt dat zich richt op Pierre Omidyar over Washington Babylon, FDG was de “enige contractant” ingehuurd door USAID om een “nieuwe antioproer doctrine voor de Trump regering” te vervaardigen en de vrucht van die inspanning is het “RED team” document hierboven beschreven.

Een van de co-auteurs van het document is Alexa Courtney, FDG-oprichter en voormalig USAID verbindingsofficier bij het ministerie van Defensie; voormalig manager van civiele antiterrorismeoperaties in Afghanistan voor USAID; en voormalig antioproerspecialist voor de Amerikaanse inlichtingendienst contractant Booz Allen Hamilton.

Bovendien, is volgens Shorrock de naam van Courtney ook gevonden “op verschillende Caerus [compagnon] contracten met USAID en de Amerikaanse inlichtingendiensten die op een USB-stick aan me werden gelekt, inclusief een $ 77 miljoen USAID-project om ‘legale en illegale netwerken’ te volgen in Honduras. “Courtney werd volgens haar LinkedIn-account ook onlangs geëerd door Chevron Corporation voor haar” bewezen leiderschap en invloed op ontwikkelingsresultaten.” MintPress heeft onlangs gerapporteerd over de rol van Chevron in de huidige door de VS geleide inspanning om Maduro af te zetten en hem te vervangen door Guaidó.

Stuur de USAID

Hoewel Devex vorige maand werd ingelicht dat USAID “nog steeds bezig was met de details bij het formuleren van het Rapid Expeditionary Development (RED) Teams-initiatief”, verklaarde Courtney dat de inhoud van het rapport “zeer positief” was ontvangen door “zeer belangrijke” en “invloedrijke” voormalige en huidige overheidsfunctionarissen die ze had geïnterviewd tijdens het maken van het document.

Een respondent beweerde bijvoorbeeld dat het RED Team-systeem “de lang verloren gegane daadkracht van USAID zou herstellen”. Een andere USAID functionaris met 15 jaar ervaring, waaronder in “extreem weigerachtige omgevingen”, verklaarde dat:

Wij moeten worden betrokken bij de nationale veiligheid, anders zal USAID niet relevant zijn. Iedereen die niet denkt dat we moeten samenwerken in gevechtseenheden of met SF [special forces] groepen is naïef. Wij gaan of voorop of worden irrelevant … USAID maakt nu al veel mee, maar dit is een terrein waar we van nut kunnen zijn. Het moet gebeuren”.

Aangezien het document de inspanningen weergeeft van de enige contractant die belast is met de ontwikkeling van de nieuwe antiterrorismestrategie van de huidige regering, is er voldoende reden om aan te nemen dat de inhoud – meer dan een jaar geleden gepubliceerd – in Venezuela is of zal worden gebruikt, mogelijk als onderdeel van de komende “Operatie Vrijheid”, die begint op 6 april.

Dit wordt ondersteund door de verontrustende correlatie tussen een document dat is geproduceerd door het door de NED gefinancierde CANVAS-groep en de recente stroomuitval in heel Venezuela, die door de regering van het land werd beschreven als door de VS geleide ‘sabotage’. Een recente reportage van The Grayzone beschrijft hoe een memo van september 2010 van CANVAS – die Juan Guaidó opleidde – in detail beschreef hoe de mogelijke ineenstorting van de elektrische infrastructuur van het land, zoals onlangs in Venezuela, een ‘keerpunt’ zou zijn geweest dat ‘waarschijnlijk de impact zou hebben van het teweegbrengen van publieke onrust op een manier die geen enkele oppositiegroep ooit zou kunnen genereren. “

Het document noemde met name de Simon Bolivar waterkrachtcentrale op Guri Dam, die eerder deze maand uitviel als gevolg van volgens de Venezolaanse regering ‘sabotage’, uitgevoerd door de Amerikaanse overheid. Die bewering werd versterkt door de duidelijke voorkennis van de Amerikaanse senator Marco Rubio over de stroomstoring. Er is dus een precedent van samenhang tussen dit soort documenten en acties die plaatsvinden in relatie tot de huidige VS-regime-change inspanning in Venezuela.

Daarnaast zou het zinvol zijn voor de Trumpregering om te proberen een dergelijk initiatief op te voeren zoals beschreven in het document, gezien haar kennelijke onvermogen om een militaire interventie in Venezuela op touw te zetten, ondanks de veelvuldige beweringen dat “all options are on the table.” Inderdaad, Amerikaanse bondgenoten, waaronder die in de buurt van Venezuela, zoals Colombia – hebben de militaire interventie geweigerd, aangezien de rol van de VS in bloedige staatsgrepen en burgeroorlogen in de hele regio.

Dus, met zijn handen gebonden als het gaat om militair ingrijpen, zullen waarschijnlijk alleen geheime acties – zoals beschreven in het RED Team-document – worden uitgevoerd door de Amerikaanse regering, althans in dit stadium van de voortdurende inspanning voor “regime change” in Venezuela.

Dus, met zijn handen gebonden als het gaat om militair ingrijpen, zullen waarschijnlijk alleen geheime acties – zoals beschreven in het RED Team-document – worden uitgevoerd door de Amerikaanse regering, althans in dit stadium van de voortdurende inspanning voor “regime change” in Venezuela.

__________________________________

1Whitney Webb is een journaliste van MintPress News uit Chili. Ze leverde bijdragen aan verschillende onafhankelijke media waaronder Global Research, EcoWatch, het Ron Paul Institute en 21st Century Wire. Ze had verschillende radio- en televisie-optredens en is de winnaar van de Serena Shim Award 2019 voor compromisloze integriteit in de journalistiek.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s