Oud stafchef Bush openbaart leugens van Irakoorlog en waarschuwt voor oorlog met Iran

De tot inkeer gekomen voormalige stafchef op het VS-ministerie van buitenlandse zaken onder Colin Powell, Kolonel Larry Wilkerson, vertelt in de onderstaande YouTube video van Now This uit 2018, hoe de leugens over massavernietigingswapens van Saddam Hussein tot stand kwamen. Deze leidden tot het uitbreken van de Irakoorlog in 2003, de chaotische ontwikkelingen daarna in de regio en de opkomst van ISIS. Hij deed dit als waarschuwing voor de oorlog tegen Iran die werd voorbereid door de Trumpregering. Kolonel Wilkerson is tegenwoordig een zeer actieve commentator op progressieve onafhankelijke media als Democracy Now, The Real News en the Greyzone.

Foto: Screenshot YouTube

vertaling ondertiteling:

Kolonel Larry Wilkerson: Ik realiseerde me dat we het Amerikaanse volk waarschijnlijk een rad voor de ogen hadden gedraaid. En zeker voor de ogen van de internationale gemeenschap en dus loop ik er niet graag mee te koop.

Ik wou dat ik ontslag had genomen.

Eén van de dingen die me het meeste stoort is dat nu dezelfde tactiek wordt gebruikt als die in 2002 en begin 2003, met betrekking tot Irak. Dezelfde mensen, dezelfde tactiek, dezelfde litanie, dezelfde strategie, alles hetzelfde. En toch lijkt het erop dat we, zoals Gore Vidal het Amerikaanse volk noemde, ‘The United States of Amnesia’ zijn.

Er lijkt geen redelijke mentaliteit te zijn die zegt: ‘Hé dit of dat hebben we eerder gezien. Dat moeten we niet opnieuw doen. We zijn nu 17 jaar in staat van oorlog, maar dat is het probleem dat we hebben in dit land. Niemand herinnert zich deze dingen. Niemand associeert ze met het heden en de toekomst. En we blijven dezelfde fouten telkens weer herhalen.

Wilkerson hielp Colin Powell bij het opstellen van de beruchte VN presentatie, waarmee hij de wereld voorbereidde op de Irakoorlog

(archief-videofragment) Colin Powell: “Inderdaad, de feiten en het gedrag van Irak tonen aan dat Saddam Hussein en zijn regime hun inspanningen om meer massavernietigingswapens te produceren, verhullen.”

Kolonel Larry Wilkerson: Toen ik naar [Powell] luisterde, besefte ik dat de zes dagen en zeven nachten die we hebben doorgebracht met het voorbereiden van zijn presentatie me niet in staat stelden om precies te begrijpen wat hij zei, met name het deel waar hij de 9/11-aanvallen van al Qaida verbond met Saddam Hussein, waarvan ik en anderen in de inlichtingengemeenschap wisten dat het echt vergezocht was. […] Dit was dus foute informatie die we in de Verenigde Naties naar buiten brachten. En Richard Cheney, de vicepresident, en George Tenet, de directeur van de CIA, wisten dat het foute informatie was en hebben dat nooit verteld aan de minister van buitenlandse zaken. […] Het was één van de dieptepunten, zo niet hét dieptepunt, in mijn professionele leven en Powell heeft gezegd dat: “Ik voor altijd zal herinnerd worden vanwege dat moment bij de Verenigde Naties waarop ik sprak over de WMD van Irak”. Ik vermoed dat hij gelijk heeft.

(archief-videofragment) George W Bush: “Medeburgers, op dit uur bevinden Amerikaanse en coalitietroepen zich in de voorbereidende fase van militaire operaties om Irak te ontwapenen, zijn volk te bevrijden en de wereld te verdedigen tegen ernstige gevaren.”

Kolonel Larry Wilkerson: dit besluit in 2003 om Irak binnen te vallen, werd en zal voor altijd door historici geïnterpreteerd worden als een catastrofale strategische vergissing. Wat we deden toen we Irak binnenvielen was in strijd met meer dan 40 jaar van Amerikaans buitenlands- en veiligheidsbeleid. We vernietigden de machtsbalans in de Perzische Golf. […] en we zijn begonnen met wat nu plaatsvindt en waarschijnlijk in de komende jaren zal plaatsvinden. Deze massale chaos, slachtpartijen, dood, honger, falende staten, enzovoort.

Syrië, Libië, Irak en mogelijk Libanon, misschien Jordanië. […] Wat we hebben is chaos en wij produceren die chaos. Net zo zeker als we die chaos produceren, hebben wij ISIS geproduceerd. […] Dat hebben we allemaal tot stand gebracht door dit onverstandige besluit in 2003 om Irak binnen te vallen. […] De campagne om het Amerikaanse volk te overtuigen om de oorlog in Irak te steunen, die heel effectief was. En wanneer je bedenkt dat het gebouwd is op een huis van leugens, was het heel effectief.

Iran is niet het type bedreiging dat we zeggen dat het is. Ze hebben niet eens nucleaire wapens. Israël zit bovenop 200 tot 300 nucleaire wapens. Ze mogen dat ontkennen, maar het heeft nucleaire wapens. Dus Iran heeft geen nucleaire wapens en voor zover ik dat kan overzien, stopten ze vroeg in de jaren 2000 om ze te maken.

Ik denk dat er in dit land een echt probleem is vanwege het feit dat we 17 jaar lang oorlogvoeren. Minder dan 1% van het land bloedt en sterft voor de andere 99%. Deze jonge mannen en vrouwen komen uit de minst invloedrijke en minst opgeleide delen van de bevolking. Zij komen uit het arme deel van de bevolking. Dat zijn degenen die nu jullie oorlogen uitvechten. En er zullen veel mensen zijn die zeggen: ‘Bedankt voor je diensten’, maar wat jullie echt aan het doen zijn is jullie eigen schuld sussen, want dat is wat we al 17 jaar aan het doen zijn. We moeten hiermee stoppen! Als een jongeman van 21 ging ik naar de Vietnamoorlog. Ik ging naar een oorlog die gebouwd was op leugens. Als oudere man was ik Chef-staf op het ministerie van buitenlandse zaken en zag ik een andere oorlog ontstaan die op leugens was gebaseerd. De Irakoorlog. Nu staan we op het punt een oorlog te beginnen met een ander land, Iran, alweer gebaseerd op een huis van leugens.

Dit moeten we voorkomen.

Toevallig (of niet?) gaf kolonel Wilkerson gisteren (6 januari 2020) een commentaar over de spanningen met Iran op Democracy Now!: Former Top Bush Official: I Saw the March to War in 2003. I’m Seeing the Same Thing with Iran Now